The current phase of the Moon

The current phase of the Moon New Moon
Visibility as a percentage 1.91%
Age of the Moon 28.2 days
The distance of the Moon from the Earth 366874.5 km
Next full moon (invisible) 2023-04-06 04:37

Księżyc ma cztery podstawowe fazy, które związane są z jego pozycją względem Słońca i Ziemi: nowiu, pierwszej kwadrze, pełni i ostatniej kwadrze.

  • Faza nowiu - Księżyc jest w linii prostej między Słońcem a Ziemią, co oznacza, że jego niewidoczna strona jest oświetlona przez Słońce, a widoczna strona jest całkowicie zaciemniona.
  • Faza pierwszej kwadrze - Księżyc znajduje się w połowie drogi między fazą nowiu a pełnią, co oznacza, że widoczna połowa Księżyca jest oświetlona przez Słońce, a niewidoczna połowa jest zaciemniona.
  • Faza pełni - Księżyc jest w linii prostej między Słońcem i Ziemią, co oznacza, że jego widoczna strona jest całkowicie oświetlona przez Słońce, a niewidoczna strona jest całkowicie zaciemniona.
  • Faza ostatniej kwadrze - Księżyc znajduje się w połowie drogi między fazą pełni a nowiu, co oznacza, że widoczna połowa Księżyca jest zaciemniona, a niewidoczna połowa jest oświetlona przez Słońce.

Fazy księżyca to zjawisko, w którym widoczna część Księżyca na niebie zmienia swoje kształty w cyklu około 29,5 dnia. Fazy Księżyca są wynikiem jego ruchu orbitalnego wokół Ziemi oraz obrotu własnego. W zależności od położenia Księżyca względem Słońca i Ziemi, różne części jego powierzchni oświetlane są przez Słońce, co powoduje zmiany w widocznym na niebie kształcie Księżyca. Fazy Księżyca można podzielić na osiem głównych faz, począwszy od nowiu, gdy Księżyc jest całkowicie niewidoczny, przez sześć kolejnych faz, aż do pełni, gdy Księżyc jest widoczny jako okrągły dysk. Po pełni, Księżyc przechodzi w kolejne fazy, aż do ponownego nowiu.

Fazy Księżyca mają wiele kulturowych i symbolicznych znaczeń, a także są wykorzystywane w nawigacji i astrologii. Ponadto, fazy Księżyca wpływają na pływy morskie. Gdy Księżyc jest w pełni lub w nowiu, a więc Słońce, Księżyc i Ziemia są ułożone w jednej linii, co powoduje silniejsze pływy zwane przypływami pełni i nowiu. Gdy Księżyc jest w pierwszej lub ostatniej kwadrze, czyli w połowie cyklu, pływy są słabsze i nazywane odpływami kwadratu. Fazy Księżyca są także wykorzystywane w astronomii, w badaniach geologicznych Księżyca oraz w badaniach kosmicznych, na przykład w celu planowania misji kosmicznych, kiedy to faza Księżyca może wpłynąć na efektywność takiej misji.

Next full moon: 2023-04-06 04:37
The current phase of the Moon New Moon.
The distance of the Moon from the Earth 366874.5km.
The current phase of the Moon 1.91%