2019-072A

Norad ID: 44703

Informacje o satelicie 2019-072A

Spacetrack Directory Number 44703
Spacetrack Directory Name 2019-072A
TLE (2019-11-15 00:27:28):
2019-072A
1 44703U 19072A   19317.97049683  .00002268  00000-0  10000-3 0  9996
2 44703  97.4938  30.6849 0013092 228.1266 184.1329 15.22777365  1657

Srednia wysokość 2019-072A:

Zobacz inne satelity