2019-072B

Norad ID: 44704

Informacje o satelicie 2019-072B

Spacetrack Directory Number 44704
Spacetrack Directory Name 2019-072B
TLE (2019-11-15 00:27:28):
2019-072B
1 44704U 19072B   19318.42787505  .00061295  00000-0  25373-2 0  9993
2 44704  97.4953  31.1560 0013731 234.8264 191.1494 15.23618994  1714

Srednia wysokość 2019-072B:

Zobacz inne satelity