Pełna nazwa Energia
Kod OKB-1
Kraj RUS
Wikipedia https://en.wikipedia.org/wiki/Energia_(corporation)
Typ Government