2019-072D

Norad ID: 44706

Informacje o satelicie 2019-072D

Spacetrack Directory Number 44706
Spacetrack Directory Name 2019-072D
TLE (2019-11-15 00:27:28):
2019-072D
1 44706U 19072D   19318.83054775  .00185488  00000-0  75524-2 0  9990
2 44706  97.4942  31.5611 0013987 226.6803 242.9568 15.23590285  1771

Srednia wysokość 2019-072D:

Zobacz inne satelity