Znaleziono 55385 satelitów.
NORAD ID
50
Data wyniesienia
1960-08-12
Właściciel
US
NORAD ID
49
Data wyniesienia
1960-08-12
Deorbitacja
1968-05-24
Właściciel
US
NORAD ID
48
Data wyniesienia
1960-08-10
Deorbitacja
1960-11-14
Właściciel
US
NORAD ID
841
Data wyniesienia
1960-06-22
Deorbitacja
2002-11-29
Właściciel
US
NORAD ID
840
Data wyniesienia
1960-06-22
Deorbitacja
2003-08-19
Właściciel
US
NORAD ID
47
Data wyniesienia
1960-06-22
Właściciel
US
NORAD ID
46
Data wyniesienia
1960-06-22
Właściciel
US
NORAD ID
45
Data wyniesienia
1960-06-22
Właściciel
US
NORAD ID
44
Data wyniesienia
1960-05-24
Deorbitacja
1960-12-05
Właściciel
US
NORAD ID
43
Data wyniesienia
1960-05-24
Deorbitacja
1974-02-07
Właściciel
US