logo Defense Advanced Research Projects Agency DARPA
Pełna nazwa Defense Advanced Research Projects Agency
Kod DARPA
Kraj USA
Strona WWW Defense Advanced Research Projects Agency
Wikipedia https://en.wikipedia.org/wiki/DARPA

Informacje o DARPA Defense Advanced Research Projects Agency

Defense Advanced Research Projects Agency (DARPA) jest agencją badawczo-rozwojową Departamentu Obrony Stanów Zjednoczonych odpowiedzialną za rozwój nowych technologii do użytku wojskowego.