Pełna nazwa Optus
Kod OPT
Kraj Australia (AUS)
Wikipedia https://en.wikipedia.org/wiki/Optus
Typ Commercial