NGC 2244: A Star Cluster in the Rosette Nebula

Ostatnie zdjęcia APOD