Pełna nazwa Star One
Kod STA1
Kraj BRA
Wikipedia https://en.wikipedia.org/wiki/Star_One_(satellite_operator)
Typ Commercial