Wenchang Spacecraft Launch Site (WSC)

Wenchang Spacecraft Launch Site Składa się z 4 stanowisk: 101 (CZ-5), 201 (CZ-7), 501 (CZ-5), 502 (CZ-7)

Ostatnio wyniesione satelity z Wenchang Spacecraft Launch Site (WSC)