2023-163B

58142
Numer w katalogu Spacetrack
498.27 km
Wysokość średnia
27425.34 km/h
Prędkość średnia


Informacje o satelicie 2023-163B

Nazwa w katalogu Spacetrack 2023-163B
Wysokość 2023-163B 498.27 km


Średnia wysokość orbity 2023-163B

Średnia prędkość 2023-163B

Średnia inklinacja 2023-163B

Data aktualizacji: 2023-10-24 23:48:22
Średnia wysokość 2023-163B wynosi: 498.27km
Średnia prędkość 2023-163B wynosi: 27425.34km/s
Średnie nachylenie orbity 2023-163B wynosi: 35°