Venus, Mercury, and the Waning Moon

Ostatnie zdjęcia APOD